Trang chủ

Sứ mệnh

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu và sản xuất sản phẩm socola chất lượng cao từ nguồn nguyên liệu cacao Việt Nam kết hợp với công nghệ Nhật Bản . Bằng cách đó, chúng Tôi nâng tầm giá trị sản phẩm cacao Việt, đưa sản phẩm socola được sản xuất từ Việt Nam đến với Thế Giới, đồng thời mang lại lợi ích tối đa cho người Nông Dân trồng cacao ở Việt Nam.

Nguyên liệu
nguyên liệu tự nhiên

Quy trình sản xuất
Quy trình được chúng tôi kiểm soát chặt chẽ từ nông trại trồng đến sản phẩm

Sản phẩm đa dạng
Sản phẩm đa dạng